Cryptocurrency

Cryptocurrency is een Engelse benaming en betekent in het Nederlands cryptogeld. Het bestaat uit twee woorden, namelijk crypto en currency. Crypto verwijst naar cryptografie met speciaal ontwikkelde wiskundige algoritmes voor een gedecentraliseerd, veilig, zelfwerkend en wereldwijd betalingsnetwerk. Currency geeft een waarde in valuta weer.